Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

TOP Plugin VST miễn phí tốt nhất mà mọi Producer đều cần.

12/11/2020 Đăng bởi: Ngo Minh

Trong cả tỷ cái Plugin miễn phí thì có 1 vài cái sau đây theo cá nhân mình, bạn sẽ thực sự cần trong quá trính sản xuất của bạn.
 Camel Crusher: Đây là một cái Compressor kiêm luôn Distortion.


 OTT by Xfer Records: một cái Multiband Compressor.


 Ozone Imager by Izotope: Điểu chỉnh dải stereo của âm thanh.


 Voxengo SPAN: một cái analyzer, phân tích tín hiệu âm thanh.


Thực tế đã ghi nhận rất nhiều Top Producer sử dụng những plugin này: KSHMR, Armin van Buuren, Jonas Aden, Mesto,...

Việc phân tích từng cái núm vặn của mỗi plugin ở bài đăng này sẽ không thực sự hữu ích bằng việc bạn tự khám phá bởi chính bản thân mình.
Kết quả cuối cùng cần đạt được là bạn đang sử dụng những plugin này trong quá trình sản xuất.
 

Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Sẵn sàng hoàn tiền Sẵn sàng hoàn tiền
Nhận sản phẩm tức thì Nhận sản phẩm tức thì
0911830222