Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

Thuật Ngữ Boomy, Muddy, Warm,...

24/03/2021 Đăng bởi: Ngo Minh

Nói thật thì nếu bạn là người mới thì chưa cần hiểu về mấy cái này.

Hãy dành thời gian ra để học những kiến thức nền tảng như nhạc lý, cách sử dụng phần mềm và cách bước để tạo ra một bài nhạc hoàn chỉnh.

 Bạn có thể nhận ngay khóa học cho người mới của DZUS School tại phần Bình luận.

 

Tai người có thể nghe được âm thanh từ 20 Hz đến 20 000 Hz.

Người ta chia khoảng này ra làm nhiều dải gọi là dải tần.

 Low / Low Mid / Mid / High Mid / High

Bạn cần biết khoảng của những dải tần này để hiểu được thuật ngữ bên dưới.

 

Boomy: Quá nhiều tần số Low.

Muddy: Quá nhiều tần số Low-mid.

Boxy: Quá nhiều tần số Mid.

Harsh: Quá nhiều tần số High Mid / High.

Dark: Thiếu tần số High.

Bright: Tần số High được thêm một cách hợp lý.

Warm: Tần số Low-mid được thêm một cách hợp lý.

Thick: Có chứa tần số Low.

Pumping: Sự lên xuống của âm lượng, xảy ra khi dùng Sidechain.

Aggressive: to, cực kỳ rõ, lấn át những tiếng khác.

Transparent: mờ nhạt, không nổi bật.

Vintage: cũ, cổ điển.

Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Sẵn sàng hoàn tiền Sẵn sàng hoàn tiền
Nhận sản phẩm tức thì Nhận sản phẩm tức thì
0911830222