Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

Những Bố Cục Để Viết Melody

25/05/2021 Đăng bởi: Ngo Minh

Một chiếc melody thành công 1 là thứ có thể dính trong đầu người nghe.

Và họ muốn nghe lại nó hết lần này đến lần khác. 

 

SỰ LẶP LẠI là yếu tố góp phần tạo nên cái melody bắt tai đó.

Vậy lặp lại như thế nào mới chuẩn? 

CẦN SỰ LẶP LẠI GIỮA CÁC BAR.

Ví dụ khi mình viết melody trong 4 bar, nếu theo bố cục AAAB.

Thì bar 1, bar 2, bar 3 có cấu trúc giống nhau ( là A ), còn bar 4 thì khác đi ( là B )

Đây là cách viết của bài Shelter - Porter Robinson & Madeon. 

Ngoài AAAB ra thì còn nhiều loại cấu trúc khác nữa:

1. ABBC

2. ABAB

3. ABAC

4. AABA

 

Trong khóa MSO Deep House, giảng viên SONBEAT có sử dụng cấu trúc ABAB để viết melody cho bài SAD! remix.

Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Sẵn sàng hoàn tiền Sẵn sàng hoàn tiền
Nhận sản phẩm tức thì Nhận sản phẩm tức thì
0911830222