TỔNG QUAN THIẾT KẾ

12 HỢP ÂM CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

KHU VỰC ÂM GIAI CƠ BẢN

37 PHÍM TẮT HAY DÙNG

 • Khu vực phím tắt:
  Đây là những phím tắt quan trọng và thường xuyên sử dụng trong quá trình làm nhạc. Có rất nhiều các phím và tổ hợp phím tắt khác nhưng chẳng mấy khi dùng đến nên cho vào sẽ thành thừa.

 • Khu vực hợp âm:
  Bao gồm 12 hợp âm từ cơ bản đến nâng cao. Mặc định đang sử dụng nốt chủ âm là C. Muốn viết các hợp âm khác thì cứ viết hợp âm với chủ âm C trước rồi kéo toàn bộ hợp âm đó về hợp âm muốn viết là được.

  Ví dụ cách viết hợp âm E9: Viết hợp âm C9 trước rồi kéo toàn bộ hợp âm đó trở thành hợp âm có chủ âm là E. • Khu vực âm giai
  Bao gồm 2 âm giai cơ bản là trưởng và thứ. Đây là kiến thức phải sử dụng hàng ngày thì mới nhớ lâu được. Từ âm giai sẽ có thể tự viết vòng hợp âm của riêng mình, nhìn vào pad chuột bạn cũng dễ xác định được bậc nào là hợp âm trưởng, bậc nào là hợp âm thứ. Kiến thức này đã được dạy trong MSO Basic nhưng có vẻ khó nhớ nên bây giờ bạn có thể nhìn chúng hàng ngày ngay trước mặt qua DZUS PAD.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PAD CHUỘT HIỆU QUẢ