thumbnail

Thu âm cơ bản

profile
Giảng viên

SONBEAT

Đánh giá 5.00 (21 Đánh giá)

Tổng quan khoá học

Tôi sẽ dạy bạn từng bước thu âm cơ bản để bạn có một bản thu tuyệt vời.

Khoá học này yêu cầu bạn biết cách sử dụng thông thạo phầm mềm FL Studio.

Hãy học các khoá học trước đó để học khoá học này một cách hiệu quả nhất.

Nội dung khoá học

 • Chuẩn bị
  • Setup thiết bị

  • Setup phần mềm

  • Làm sao để có Vocal Input tốt

 • Xử lý vocal
  • Lọc Noise Cơ Bản

  • Đóng Tune

  • EQ

  • Làm đều giọng hát

  • Làm ấm giọng hát

  • Làm thoáng giọng hát

  • Reverb + Delay + Automation

  • Mix Vocal Bè

  • Mastering Tổng Thể

Paid
 • Số bài giảng 12
 • Học viên đã tham gia 10
 • Trình độ Trung bình
 • Cập nhật lần cuối 31/12/2023