Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

5 Cách Mix Vocal ở Background

21/05/2021 Đăng bởi: Ngo Minh

Vocal ở background có chức năng phụ trợ cho vocal chính.

Thường để chạy song song.

Làm dày hơn và tôn lên Vocal chính.

Bạn sẽ muốn 2 loại vocal này KHÁC NHAU theo nhiều mặt. 

.

Dưới đây là những cách Mix vocal ở Background:

- Volume: giảm xuống, không cần to như vocal chính.

- EQ:

Làm nó mỏng hơn vocal chính bằng cách cắt Low End và giảm 1 chút ở Mid.

- Stereo:

Làm vocal này rộng hơn, Stereo hơn để phân biệt với vocal chính đang ở Mono.

- Reverb: dùng Decay dài hơn và cut nhiều hơn ở phần LOW và HIGH.

- Sáng tạo: sử dụng những plugin như Vocoder, Autotune,...

Hoặc sử dụng những hiệu ứng đặc biệt cho Vocal như SONBEAT dùng trong khóa học MSO Deep House.

Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Sẵn sàng hoàn tiền Sẵn sàng hoàn tiền
Nhận sản phẩm tức thì Nhận sản phẩm tức thì
0911830222